ПРЕСИЛА БРОКЕРИДЖ ЕООД

Лицензиран застрахователен брокер

ПРОМОЦИЯ НА ЗАСТРАХОВКИ

застрахователен брокер

Имуществени застраховки

Застраховане срещу пожар и наводнение, кражби, грабежи, вандализъм, но също и срещу индустриален пожар, прекъсване на дейност и техническо застраховане.
Застраховки на МПС

Застраховки на МПС

Задължителни застраховки „Гражданска отговорност”, „Зелена карта“, „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ и доброволни – „Автокаско“, „Злополука на лицата в превозното средство“ и др.
Животозастраховане

Животозастраховане

Включва групови и индивидуални застраховки. Те са за злополука, медицински разходи, за пенсия и гарантирана рента; свързани са с инвестиционни фондове или настъпване на трайна нетрудоспособност и др.

Застраховки КАРГО

Застраховки КАРГО

Застраховане на товари при превоза им, на отговорността на спедитора и отговорността на превозвача при автомобилен транспорт; абонаментна застраховка и застраховка „От склад до склад“.

Какво Ви предлага застрахователен брокер Пресила Брокеридж:

N
Ние сме застрахователен брокер и притежаваме професионален потенциал, умения и инструменти за конкретен анализ на застрахователните Ви потребности на базата на събраната адекватна и точна информация.
N
Познаваме добре пазара и по всяко време сме в състояние да Ви предоставим пълна информация за най-подходящите и изгодни застрахователни продукти за Вашите индивидуални нужди.
N
В професионалните ни ангажименти влиза подготовката и изрядното оформление на всички документи, необходими за сключване на договорите по застраховките.
N
Добрите ни професионални контакти със застрахователните компании ни позволяват да договаряме за Вас най-изгодните цени и условия, както и допълнителни отстъпи по сключваните застрахователни договори.
N
При настъпване на застрахователна ситуация защитаваме Вашите интереси пред съответната застрахователна компания и Ви съдействаме както за коректното уточняване на щетите, така и за получаване на договорената компенсация.
N
Когато ние сме Вашият застрахователен брокер, можете да разчитате на нас по всяко време за професионална консултация при възникнали въпроси, за пълно съдействие и подкрепа при настъпило застрахователно събитие.

Застрахователен брокер, на когото можете да се доверите!