ПРЕСИЛА БРОКЕРИДЖ ЕООД

Лицензиран застрахователен брокер

ПРОМОЦИЯ НА ЗАСТРАХОВКИ

Застрахователен брокер

Имуществени застраховки

Застраховки при кражба, грабеж, вандализъм, пожар и други опасности

Застраховки на МПС

Застраховки на МПС

Застраховки  „Гражданска отговорност”, “Злополука”,
“Автокаско”, „Зелена карта” и други.

Животозастраховане

Животозастраховане

Групови и индивидуални застраховки, Застраховка за пенсия, Застраховка за гарантирана рента и други.

Застраховки КАРГО

Застраховки КАРГО

Застраховка на товари по време на превоз, „От склад до склад”, Абонаментна застраховка и други.

Какво Ви предлагаме:

N

Проучване и набиране на необходимата информация и анализиране на застрахователния Ви интерес.

N

Набиране и предоставяне на информация, относно условията и премиите по застрахователните договори.

N

Подготовка на документи за оформяне на застрахователните договори.

N

Договаряне на възможно най-добрите условия за Вас, при сключване на застраховката.

N

Съдействие при настъпване на застрахователно събитие за установяване на причините от него, за разглеждане и уреждане на щетите.

N

Готовност на Вашия застрахователен брокер винаги да отговори на всяко запитване и да Ви съдейства във всяка ситуация!

Застрахователен брокер, на когото можете да се доверите!

Свържете се с нас!