Помощ при пътуване и туристически застраховки

9

Застраховките за чужбина биват:

 1. Медицински разходи и злополука при пътуване в чужбина с осигурен асистанс
 2. Медицински разходи и злополука за често пътуващи в чужбина лица с осигурен асистанс.
 3. Медицински разходи и злополука за работещи в чужбина лица с осигурен асистанс.
 4. Застраховка на багаж при пътуване в чужбина с въздохоплавателни средства.
9

Туристически застраховки, злополука и заболяване

 1. Злополука – застрахователно покритие, в случай на нетрудоспосбност и смърт.
 2. Заболяване – изплаща се обезщетение или се възстановяват реално извършените медицински разходи.
 3. Комплексна туристическа застраховка включва:
  • Покритие „Хотел+” – застраховат се гостите на хотели, като застраховката се сключва от собственика на туристическия обект
  • Покритие „Билет+” – застраховат се посетители на културни прояви, като застраховката се сключва от организатора на културната проява, изложба и др. събитие.
  • Застрахователен пакет „Туризъм в България” – застраховат се български и чуждестранни граждани, осъществаващи ваканционен туризъм на територията на РБългария, за периода на краткотраен отдих и туризъм, извършвани от застрахования през празнични, почивни дни, ваканции или отпуск, за времето на активен отдих или спортуване.