За нас

„Пресила Брокеридж” ЕООД е лицензиран застрахователен брокер с разрешение за извършване на дейност с №44-3Б/15.06.2005г., в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховане.

Дейността на дружеството е съсредоточена в сферата на застраховането на движимо, недвижимо имущество, животозастраховане, други специфични рискове и отговорности, както и в сферата на пенсионното осигуряване.

В „Пресила Брокеридж” ЕООД работят висококвалифицирани дипломирани служители с дългогодишен опит в застрахователната дейност, които са пряко ангажирани с консултиране и максимално съдействие на своите клиенти, както по отношение на най-изгодните застрахователни схеми, така и при ликвидация на настъпили щети.

Използваме специфичен подход към всеки клиент, като се стремим да разберем възможно най-пълно неговите нужди и да удовлетворим максимално изискванията за покритие на риска. Политика на дружеството е на всеки етап от сътрудничеството ни да защитаваме интересите на нашите клиенти.

Животозастраховане, Жилищно застраховане, Автомобилно застраховане, Застраховки КАРГО, Гражданска отговорност