Застраховки, свързани с МПС

9

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобил

9

Задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в обществения превоз

Тази застраховка се сключва и поддържа от превозвачите на: релсови транспортни средства; тролейбуси и автобуси; въздухоплавателни средства; всички видове морски плавателни съдове; въжени линии и влекове; таксиметрови автомобили.

9

Доброволна застраховка „Злополука” на лицата в превозни средства

Застраховат се всички места в превозното средство, съобразно техния брой, посочен в свидетелството за регистрация.

9

Застраховки на сухопътни превозни средства без релсови:

    • Доброволна застраховка Автокаско
    • Застраховка „Зелена карта” – гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС за чужбина.
    • Автоасистанс при пътуване в чужбина към застраховка „Зелена карта” – включва ремонт на МПС на мястото на събитието или тегленето му с буксир, репатриране на застрахованите, медицинско репатриране; ползване на автомобил под наем; осигуряване на резервни части, правна помощ и др.