Застраховка за всички видове плавателни съдове

9

Каско

Срещу рисковете: буря, мълния, корабокрушение, пожар, преобръщане и др.

9

Отговорност при сблъскване

Срещу материални щети, причинени от други плавателни съдове

9

Злополука

На екипажа и пътниците, определени в свидетелството за плаване на плавателния съд.