Животозастраховане

9

Групово застраховане бива:

  • Рисково – клиентът може да избере най – подходящата застраховка, отговаряща на неговите интереси, както по отношение на обхвата на рисковото покритие + данъчни облекчения
  • Злополука + дан. облекчения
  • Здравно – покритието включва изплащане на суми и/или възстановяване на извършени фактически разходи, вследствие злополука или заболяване/ мед. прегледи, изследвания, разходи за медикаменти, дневни пари за болничен престой, суми за оперативно лечение и др.
  • Гости на хотели – за български чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, бунгала, хижи и др. при следните събития: смърт, трайна нетрудоспособност, медицински разходи и разходи за репатриране, вследствие на злополука.
  • Злополука за спортисти – застраховат се активно занимаващи се със спорт бълг. спортисти. Застраховката покрива събития, настъпили по всяко време или по време на състезание.
  • Медицински разходи – застраховат се бълг. граждани извън територията на РБългария, както и чужди граждани временно пребиваващи в България при следните рискове: мед.разходи, вследствие злополука, като допълнителни рискове може да се включат и смърт от злополука, трайна нетрудоспособност от злополука и мед. разходи при акутно заболяване.
9

Индивидуалното застраховане бива*:

  • Живот+ – смесена застраховка, свързана с инвестиционни фондове – предназначена е предимно за работещи клиенти.
  • Алтернатива – универсална застраховка за пенсия
  • Гарант – застраховка за гарантирана рента
  • Просперитет – насочена е към клиенти с добри финансови възможности
  • Детска – застрахова се родител, баба, дядо в полза на детето
  • Рискова застраховка „Живот” – покрива смърт при общо заболяване и трайна нетрудоспособност.
  • Злополука – покрива смърт от злополука и трайна нетрудоспособност от злополука.
  • Здравно застраховане – покриват се разходи за медицински прегледи и изследвания (до 10% от застраховтелната сума); разходи за медикаменти; дневни пари за болничен престой; стоматологична помощ при злополука (до 10% от застраховтелната сума).

* – Различните компании варират в комбинациите и имена.

9

Застраховка за гарантирана рента, свързана с инвестиционни фондове

 • Застраховката би могла да служи за допълнителна пенсия, както и за месечна издръжка на пълнолетно дете. Има различни варианти.
 • Изгодна и сигурна форма на спестяване и добра застрахователна защита при неблагоприятни събития през срока на застраховката (смърт и трайна нетрудоспособност). Върху внесените премии има данъчни облекчения.
9

Универсална застраховка за пенсия (рента), свързана с инвестиционни фондове

 • Осигурява месечна (годишна) рента за определен от клиента период от време или доживотна пенсия на застрахованото лице. Върху внесените премии има данъчни облекчения.